Specialister på kundanpassade våtfärger för industriellt bruk

Ledande tillverkare sedan 1930-talet

AB RÖA ingår i koncernen AB Rötmotaverken vars bolag bildades 1926. Bolagsbildarna var fem herrar med anknytning till byggbranschen. Deras affärsidé var att utveckla och tillverka produkter för att skydda träfasader eller som de sade “mota röta” – därav namnet Rötmotaverken. Bolaget har allt sedan starten haft sitt huvudsäte i Hosjö strax utanför Falun.

 

Allt sedan den tidpunkten har vi gjort färger för husfasader och där under alla åren har vi varit ledande tillverkare av bland annat Falu Rödfärg. Redan under mitten av 1930-talet började vi utveckla färg för applicering på metall, vilket idag är en av våra två huvudnäringar med kunder i framför allt verkstadsindustrin. Sedan 2005 har affärsområdena industri- och husfärger bolagiserats. Industrifärgsrörelsen bedrivs i AB RÖA och husfärgsrörelsen i

Falu Vapen Färg AB. AB Rötmotaverken är moderbolaget till de två affärsdrivande bolagen.

Vattenburna system för miljöns bästa

AB RÖA bedriver egen utveckling, produktion och försäljning. Vår verksamhet är kvalitetsstyrd enligt ISO 9001:2015 och miljöstyrd enligt ISO 14001:2015 och vi är tredjeparts certifierad. Vår utveckling, produktion och övrig verksamhet bedrivs med ledstjärnan att den skall ge en låg miljöbelastning. Därför är produktutvecklingen framförallt inriktad på vattenburna system. Vi är inom kort hållbarhetscertificerade och har utarbetad CSR policy samt en Code of Conduct som vår leverantörer ska leva upp till

 

 

Bolaget bedriver egen utveckling, produktion och försäljning.


       

Samarbete är nyckeln till framtiden

Vår strategi för att möta framtiden är att vara flexibla och nyfikna. Att bara vara öppna för dagens sanningar räcker kanske inte alls för morgondagens. Vi tror att framtiden ligger i att samarbeta ännu mera med både kunder och leverantörer. Att ta till vara den kunskap som våra kunder och leverantörer besitter samtidigt att ge ifrån av vår kunskap – det är det mest effektiva sättet vi ser att möta framtiden. Vi kommer att samarbeta både nu och i framtiden med alla som har något att tillföra oss i vår strävan att ge våra kunder ytbehandling med hög kvalité, på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt.

 

Utmana ditt målningssystem och ta tillvara den kunskap vi besitter.