Specialister på kundanpassade våtfärger för industriellt bruk

Vattenburna system för miljöns bästa

Bolaget bedriver egen utveckling, produktion och försäljning. Verksamheten är kvalitetsstyrd enligt ISO 9001 och miljöstyrd enligt ISO 14001 samt tredjeparts certifierad. Vår utveckling, produktion och övrig verksamhet bedrivs med ledstjärnan att den skall ge en låg miljöbelastning. Därför är produktutvecklingen framförallt inriktad på vattenburna system.

 

 

Bolaget bedriver egen utveckling, produktion och försäljning.