Specialister på kundanpassade våtfärger för industriellt bruk

Vattenburna system för miljöns bästa

AB RÖA bedriver egen utveckling, produktion och försäljning. Vår verksamhet är kvalitetsstyrd enligt ISO 9001:2015 och miljöstyrd enligt ISO 14001:2015 och vi är tredjeparts certifierad. Vår utveckling, produktion och övrig verksamhet bedrivs med ledstjärnan att den skall ge en låg miljöbelastning. Därför är produktutvecklingen framförallt inriktad på vattenburna system. Vi är inom kort hållbarhetscertificerade och har utarbetad CSR policy samt en Code of Conduct som vår leverantörer ska leva upp till

 

 

Bolaget bedriver egen utveckling, produktion och försäljning.