Specialister på kundanpassade våtfärger för industriellt bruk

AB RÖA är distributör av INDURON PAINTS.

 

Lagerhållning, information och tekniskt support kommer att koncentrerats till produkten INDURAGUARD 9200 som är en helt unik färg avsedd för underhåll med minsta möjliga miljöpåverkan och till en låg kostnad för alla typer av galvaniserade material som t ex kraftledningsstolpar.

INDURAGUARD 9200 har sålts under väldigt lång tid i Nordamerika, Colombia samt Peru och kommer nu att vara tillgänglig för kunder i Europa som söker ett välbeprövat korrosionsskydd för stålkonstruktioner. Produkten kräver ingen sandblästring innan applicering utan endast stålborstning, färgen målas ofta med en målarhandske i ett skikt. Man ska vara medveten om att färgen torkar väldigt långsamt och ytan blir ganska rå, men ger ett väldigt bra rostskydd och förlänger livslängden med minst 15 år!

Titta gärna på filmen nedan som förklarar ytterligare om hur produkten används och fungerar.

Tekniskt datablad (engelska)

InduraGuard-9200-DATASHEET-Metric

Säkerhetsdatablad (svenska)

INDURAGUARD9200_2.0_23838 MSDS SV.

Målningsbeskrivningar

TDSlides_2-2

Mer info om produkten

https://www.induron.com/environmentally-friendly-method-maintaining-aged-galvanized-steel-structures/