Specialister på kundanpassade våtfärger för industriellt bruk

AB RÖA kommer under 2022 börja lagerhålla och sälja produkter från INDURON PAINTS.

Lagerhållning, information och tekniskt support kommer att koncentrerats till produkten INDURAGUARD 9200 som är en helt unik färg avsedd för underhåll med minsta möjliga miljöpåverkan till en låg kostnad för alla typer av galvaniserade material som t ex kraftledningsstolpar.

INDURAGUARD 9200 har sålts under väldigt lång tid i Nordamerika, Colombia samt Peru och kommer nu att vara tillgänglig för kunder i Europa som söker ett välbeprövat korrosionsskydd för stålkonstruktioner. Kontakta oss gärna för referenser och mer information.