Specialister på kundanpassade våtfärger för industriellt bruk

Förbehandling och målning inom verkstadsindustrin

Vi erbjuder även en utbildning för alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med färg och målning. Kursen omfattar åtta undervisningstimmar och en laboration med kontrollinstrument. Kursmaterial ingår. Kursen avslutas med ett prov. Deltagare med godkänt prov erhåller diplom. Kursen erbjuds till både befintliga och nya kunder. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!