Historik

VATTENBURNA SYSTEM FÖR MILJÖNS BÄSTA

AB RÖA ingår i koncernen AB Rötmotaverken vars bolag bildades 1926. Bolagsbildarna var fem herrar med anknytning till byggbranschen och deras affärsidé var att utveckla och tillverka produkter för att skydda träfasader eller som de sade “mota röta” – därav namnet Rötmotaverken. Bolaget har sedan starten haft sitt säte i Hosjö strax utanför Falun.

Alltsedan 1926 har vi gjort färger för husfasader och där under alla åren har vi varit ledande tillverkare av bl a Falu Rödfärg. Redan under mitten av 1930-talet började vi utveckla färg för applicering på metall, vilket idag är en av våra två huvudnäringar med kunder i framför allt verkstadsindustrin. Sedan 2005 har affärsområdena industri- och husfärger bolagiserats. Industrifärgsrörelsen bedrivs i AB RÖA och husfärgsrörelsen i Falu Vapen Färg AB. AB Rötmotaverken är moderbolaget till de två affärsdrivande bolagen.