SPECIALISTER PÅ KUNDANPASSADE VÅTFÄRGER FÖR INDUSTRIELLT BRUK

logo_firs_region_of_sweden

TermaRust

TIDSEFFEKTIVT SYSTEM FÖR UNDERHÅLLSMÅLNING

AB RÖA distribuerar produkter från Termarust, HRCSA i Kanada som utvecklat ett målningssystem för underhållsmålning av tex broar eller andra stålkonstruktioner där det finns risk för spaltkorrosion.

Innan ommålning med Termarust tvättar man med högtryckstvätt och säkerställer att ytorna är helt ren från salter och smuts. Därefter appliceras en tunnflytande “penetrant” på de förband där det finns risk för spaltkorrosion, efter att överskottet torkats upp målas direkt med en 1 K alkydbaserad färg i ett skikt. Hela objektet målas sedan med samma färg ”vått i vått” på de förbehandlade spalterna. 

Det färdiga färgskiktet är ett mellanting av färg och fett och ger ett väldigt bra korrossionsskydd som är väl beprövat och har används i många årtionden i väldigt aggressiva miljöer runt om i världen.

Med Termarust blir det väldigt enkelt och tidsbesparande att utföra underhållsmålning på konstruktioner som inte kräver hårda blanka hårda ytskikt. Kontakta oss gärna för mer information, TDS eller MSDS.

Vårt sortiment

Vi lagerhåller delar av Carbolines sortiment av högkvalitativa epoxy- och Pu-färger.

Vi använder cookies, egna och tredje part, för att att mäta trafik på vår webbplats. Du kan radera, neka eller begränsa användningen av cookies i din webbläsare. Om du inte accepterar cookies kommer webbplatsen inte att fungera som det var tänkt. Läs mer om Cookies/GDPR.