Om Röa AB

VATTENBURNA SYSTEM FÖR MILJÖNS BÄSTA

AB RÖA bedriver egen utveckling, produktion och försäljning. Vår verksamhet är kvalitetsstyrd enligt ISO 9001:2015 och miljöstyrd enligt ISO 14001:2015 och vi är tredjepartscertifierad. Vår utveckling, produktion och övrig verksamhet bedrivs med målsättningen att den skall ge en låg miljöbelastning. Därför är produktutvecklingen främst inriktad på vattenburna system. Vi är inom kort hållbarhetscertifierade och har en utarbetad CSR policy samt en Code of Conduct som våra leverantörer ska leva upp till.

Bolaget bedriver egen utveckling, produktion och försäljning.